محمد مالک

محمد مالک

محمد مالک
مدرس ایلتس با‌مدرک‌از گروه هوس دبی
مربی مدرسین با‌ مدرک از انگلستان
مولف کتاب شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان
دارای ۱۷ سال سابقه تدریس در مدارس و اموزشگاه های کشور
مدرسه فارابی،اوای فرهنگ،فیاض بخش،هدی،سما،اموزشگاه هنر سیرنگ،گروه‌اموزشی برهان،مدرسه نخبگان،مدرسه طلیعه‌ شاهد،مدرسه راه اندیشه
دارای رتبه ۶۸ ،۱۳۸،۳۲۳کشور کنکور سراسری