پازل استودیو - همایش دوره یازدهم و دوازدهم استاد لشینی
همایش دوره یازدهم و دوازدهم استاد لشینی
این دوره رایگان است.

همایش دوره یازدهم و دوازدهم استاد لشینی

جزوه ها:
جزوه هندسه پایه
این جزوه خالی و بانک تست کلاس است لطفا همه دانلود و پرینت کنند
2.61 MB دانلود
جزوه پر شده هندسه
3.99 MB دانلود
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

21 آبان