پازل استودیو - همایش دوره یازدهم و دوازدهم استاد لشینی
همایش دوره یازدهم و دوازدهم استاد لشینی
این دوره رایگان است.
همایش دوره یازدهم و دوازدهم استاد لشینی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

21 آبان