به سامانه جدید ارسال سوال خوش آمدید.
برای ارسال سوال در زمان برگزاری کلاس، در باکس پایین سوال خودتون رو بنویسید و روی دکمه ارسال بزنید. ارسال سوالات شما بلافاصله انجام می‌شود اما تصویری که شما از مدرس می‌بینید با ۱۵ ثانیه تاخیر همراه است.

این دوره رایگان است اما برای تماشای کلاس باید در دوره ثبت نام کنید.

این دوره رایگان است اما برای تماشای کلاس باید در دوره ثبت نام کنید.

پروژه 180 درجه زیست شناسی

استاد نجمیان اعتماد زاده امیرانی - زیست - 1400 - جلسه اول

استاد نجمیان - زیست - 1400 - جلسه اول

استاد مردانی - زیست - 1400 - جلسه اول

استاد نجمیان - زیست - 1400 - جلسه دوم

استاد مردانی - زیست - 1400 - جلسه دوم

استاد نجمیان - زیست - 1400 - جلسه سوم

استاد مردانی - زیست - 1400 - جلسه سوم

استاد نجمیان - زیست - 1400 - جلسه چهارم

استاد مردانی - زیست - 1400 - جلسه چهارم

استاد اعتماده زاده - زیست - 1400 - جلسه اول

استاد نجمیان - زیست - 1400 - جلسه پنجم

استاد مردانی - زیست - 1400 - جلسه پنجم

استاد نجمیان - زیست - 1400 - جلسه ششم

استاد مردانی - زیست - 1400 - جلسه ششم

استاد نجمیان - زیست - 1400 - جلسه هفتم

استاد مردانی - زیست - 1400 - جلسه هفتم

استاد نجمیان - زیست - 1400 - جلسه هشتم