پازل استودیو - همایش مشاوره آموزشگاه ریحانی ( باید ها و نبایدهای دوران کرونایی)
همایش مشاوره آموزشگاه ریحانی ( باید ها و نبایدهای دوران کرونایی)
این دوره رایگان است.
همایش مشاوره استاد سعیدی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

20 آبان