پازل استودیو - مهندس میلاد گودرزی
مهندس میلاد گودرزی
این دوره رایگان است.

برنامه ریزی و روش مطالعه در دوران نوروز

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

01 آذر

جلسه دوم

05 آذر

جلسه سوم

28 آذر

کارگاه ششم

03 بهمن

شیوه مطالعاتی در دوران طلایی نوروز

06 اسفند

کارگاه ۱۷ اردیبهشت

17 اردیبهشت

همایش 1تیر

01 تیر