پازل استودیو - کلاس زیست شناسی استاد نشتایی موسسه فرزانگان 4-12
کلاس زیست شناسی استاد نشتایی موسسه فرزانگان 4-12
این دوره رایگان است.
کلاس زیست شناسی استاد نشتایی موسسه فرزانگان 4-12
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

مدرس زیست کنکور

کلاس ها

جلسه اول

11 آذر

جلسه دوم

18 آذر

جلسه سوم

25 آذر

جلسه چهارم (افلاین)

08 بهمن

جلسه پنجم

21 بهمن

جلسه ششم

05 اسفند

جلسه هفتم

12 اسفند

جلسه هشتم

13 اسفند

جلسه نهم

27 اسفند

جلسه دهم

27 اسفند