کلاس جمع بندی ترم یک یازدهم استاد لشینی آموزشگاه همگامان
این دوره رایگان میباشد و در زمان مقرر پخش زنده در بالای همین صفحه قرار میگیرد در صورت بروز مشکل با شماره های زیر تماس بگیرید
021-44201321

جزوه جلسه اول


این جزوه خالی جلسه اول است (تابع)

جزوه پر شده تابع یازدهم


جزوه پر شده هفته اول

جزوه جلسه دوم (هندسه)


این فایل جزوه خام جلسه دوم است

جزوه پر شده هندسه


جزوه پر شده جلسه دوم

جزوه خام جلسه سوم (فصل ۱)


این کلاس چهارشنبه ۳ دی برگزار می شود

جزوه جلسه سوم(فصل ۱)


تکالیف تابع


تکالیف تشریحی تابع تا جلسه بعد حل و ارسال شود. ۳ سوال اخر مخصوص رشته ریاضی است

پاسخ تکالیف تابع


تکالیف هندسه


این سوالات تا قبل از جلسه بعدی حل شود

پاسخ تکالیف هندسه


پاسخ تکالیف جلسه دوم

تکالیف فصل ۱(جلسه سوم)


چند سوال اخر فقط مربوط به رشته ریاضی است

پاسخ تکالیف فصل ۱


جزوه پر شده فصل ۱ (جلسه سوم)


جزوه پر شده جلسه سوم

کلاس ها

جلسه اول16 آذر

جلسه دوم23 آذر

جلسه سوم03 دی