پازل استودیو - کلاس عربی GT1 استاد شرفی آموزشگاه فرهنگ و آموزش
کلاس عربی GT1 استاد شرفی آموزشگاه فرهنگ و آموزش
این دوره رایگان است.
کلاس عربی GT1 استاد شرفی آموزشگاه فرهنگ و آموزش
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

01 دی

جلسه دوم

29 دی