پازل استودیو - همایش هدایت تحصیلی (رشته شناسی)  مهندس هادی علی مددی
همایش هدایت تحصیلی (رشته شناسی) مهندس هادی علی مددی
این دوره رایگان است.
همایش هدایت تحصیلی (رشته شناسی)  مهندس هادی علی مددی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

18 دی

جلسه دوم

25 دی