پازل استودیو - کلاس آمادگی آزمون تیزهوشان 1400
کلاس آمادگی آزمون تیزهوشان 1400
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس آمادگی تیزهوشان موسسه علوی

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.