پروژه 180 درجه ریست استاد اعتمادزاده

براي مشاهده جزوات بايد دوره را تهيه كنيد .
براي مشاهده تکالیف بايد دوره را تهيه كنيد .
براي مشاهده پاسخنامه ها بايد دوره را تهيه كنيد .

کلاس ها

جلسه مشترک16 مهر

جلسه اول16 مهر