پازل استودیو - جشنواره ی همیار معلم
جشنواره ی همیار معلم
این دوره رایگان است.

جشنواره ی همیار معلم

جزوه ها:
بروشور شهید چمران
بروشور شهید چمران
2.11 MB دانلود
معرفی مدرسه فرهنگ و تغییر رشته
0.23 MB دانلود
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

شهید چمران

20 اسفند

دبیرستان محمد مردانی

07 اردیبهشت

معرفی صدوقی

07 اردیبهشت

معرفی مردانی

07 اردیبهشت

معرفی امینی

07 اردیبهشت

معرفی فرهنگ دختران

07 اردیبهشت

دبیرستان رضوان

07 اردیبهشت

معرفی مکتب الاحرار

07 اردیبهشت

معرفی استقلال

07 اردیبهشت

عدل پرور

07 اردیبهشت

معرفی رشته علوم انسانی

07 اردیبهشت

معرفی شاهد

07 اردیبهشت

دبیرستان ریحانه النبی

07 اردیبهشت

فیلم قوی فکر

07 اردیبهشت

معرفی دبیرستان هیات امنایی شهید امامی آل اقا

07 اردیبهشت

معرفی فردانش

07 اردیبهشت

مدرسه ندای ریحانه

07 اردیبهشت

معرفی کوثر النبی

07 اردیبهشت

مدرسه صاحب الامر

07 اردیبهشت

جلسه اول همایش

07 اردیبهشت

معرفی مدرسه ترابی

07 اردیبهشت

جلسه 8 اردیبهشت

08 اردیبهشت