پازل استودیو - دوره جهش
دوره جهش
این دوره رایگان است.
دوره جهش
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول فیزیک پایه یازدهم

27 بهمن

جلسه اول فیزیک پایه دهم

27 بهمن

جلسه اول زبان

29 بهمن

جلسه اول سال یازدهم استاد ملک شاهی

03 اسفند

جلسه اول شیمی سال دهم

03 اسفند

جلسه اول درس عربی دوازدهم

09 اسفند

جلسه اول دهم ریاضی

13 اسفند

جلسه اول یازدهم ریاضی

13 اسفند