پازل استودیو - دوره جهش
دوره جهش
این دوره رایگان است .

دوره جهش

کلاس ها

جلسه اول فیزیک پایه یازدهم27 بهمن

جلسه اول فیزیک پایه دهم27 بهمن

جلسه اول زبان29 بهمن

جلسه اول سال یازدهم استاد ملک شاهی03 اسفند

جلسه اول شیمی سال دهم03 اسفند