همایش های جمع بندی مدرسه مرضیه ویژه دانش آموزان سال نهم

کلاس ها

جلسه اول علوم30 بهمن

جلسه اول ریاضی نهم استاد مولایی30 بهمن