پازل استودیو - همایش جمع بندی سال یازدهم مدرسه مرضیه
همایش جمع بندی سال یازدهم مدرسه مرضیه
این دوره رایگان است.
همایش های جمع بندی مدرسه مرضیه ویژه سال یازدهم
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول فیزیک

30 بهمن

استاد علی مددی

30 بهمن

استاد شیخ الاسلام

30 بهمن

محمد واعظی

14 اسفند

جلسه دوم مشاوره استاد علی مددی

14 اسفند