همایش های جمع بندی مدرسه مرضیه ویژه سال یازدهم

کلاس ها

جلسه اول فیزیک30 بهمن

استاد علی مددی30 بهمن

استاد شیخ الاسلام


30 بهمن