پازل استودیو - گردهمایی کانون کشوری با مدیران سازمان آموزش فنی وحرفه ای وشرکای اجتماعی - آموزشی
گردهمایی کانون کشوری با مدیران سازمان آموزش فنی وحرفه ای وشرکای اجتماعی - آموزشی
این دوره رایگان است.
گردهمایی کانون کشوری
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور

کلاس ها

۲ اسفند

30 بهمن