پروژه 180 درجه شیمی استاد فائق

براي مشاهده جزوات بايد دوره را تهيه كنيد .
براي مشاهده تکالیف بايد دوره را تهيه كنيد .
براي مشاهده پاسخنامه ها بايد دوره را تهيه كنيد .

کلاس ها

جلسه مشترک16 مهر

جلسه اول16 مهر

جلسه دوم16 مهر

جلسه سوم16 مهر

جلسه چهارم16 مهر

جلسه پنجم - قسمت اول19 مهر

جلسه پنجم - قسمت دوم19 مهر