پازل استودیو - دوره ی ویژه سال ششم
دوره ی ویژه سال ششم
این دوره رایگان است.

سال ششم

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

04 اسفند

جلسه اول استاد کنفچیان

18 اسفند