پازل استودیو - همایش جمع بندی فیزیک ویژه ایام نوروز
همایش جمع بندی فیزیک ویژه ایام نوروز
این دوره رایگان است.
همایش جمع بندی فیزیک ویژه ایام نوروز
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

03 فروردین

جلسه دوم

05 فروردین

جلسه سوم

11 فروردین

جلسه چهارم

08 اردیبهشت