پازل استودیو - وبینار آمادگی و رفع اشکال امتحان نهایی مجتمع اموزشی تکریم
وبینار آمادگی و رفع اشکال امتحان نهایی مجتمع اموزشی تکریم
این دوره رایگان است.
وبینار آمادگی و رفع اشکال امتحان نهایی مجتمع اموزشی تکریم
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول ریاضی پایه نهم

02 اردیبهشت

جلسه اول علوم پایه نهم

02 اردیبهشت

جلسه دوم ریاضی پایه نهم

09 اردیبهشت

جلسه دوم علوم پایه نهم

09 اردیبهشت