پازل استودیو - همایش های پایه نهم
همایش های پایه نهم
این دوره رایگان است.

همایش های پایه نهم (هدایت تحصیلی/علوم/ریاضی)

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

24 فروردین

جلسه دوم

13 اردیبهشت

جلسه اول علوم

20 اردیبهشت

جلسه سوم

22 اردیبهشت