پازل استودیو - مسیر روشن آینده(انتخاب رشته آگاهانه)
مسیر روشن آینده(انتخاب رشته آگاهانه)
این دوره رایگان است.
مسیر روشن آینده(انتخاب رشته آگاهانه)
ویژه دانش آموزان
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول دانش آموزان

13 اردیبهشت