پازل استودیو - کلاس عربی دوازدهم 1400 استاد شرفی موسسه بهجت آبادان
کلاس عربی دوازدهم 1400 استاد شرفی موسسه بهجت آبادان
این دوره رایگان است.
کلاس عربی دوازدهم 1400 استاد شرفی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

16 مهر

جلسه دوم

16 مهر

جلسه سوم

21 مهر

جلسه چهارم

21 مهر

جلسه پنجم

21 مهر

جلسه ششم

21 مهر

جلسه هفتم

25 مهر

جلسه هشتم

27 مهر

جلسه نهم

04 آبان

جلسه دهم

11 آبان

جلسه یازدهم

18 آبان

جلسه دوازدهم

02 آذر

جلسه سزدهم

09 آذر

جلسه چهاردهم

16 آذر

جلسه پانزدهم

30 آذر

جلسه شانزدهم

28 دی

جلسه هفدهم

05 بهمن

جلسه هجدهم

12 بهمن

جلسه نوزدهم

19 بهمن

جلسه بیستم

26 بهمن

جلسه بیست و یکم

03 اسفند

جلسه بیست و دوم

10 اسفند

جلسه بیست و سوم

17 اسفند

جلسه بیست و چهارم

15 فروردین

جلسه بیست و پنجم

22 فروردین

جلسه بیست و ششم

29 فروردین