پازل استودیو - کارگاه منادا ویژه دانش آموزان رشته ی انسانی
کارگاه منادا ویژه دانش آموزان رشته ی انسانی
این دوره رایگان است.

کارگاه منادا ویژه دانش آموزان رشته ی انسانی

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

18 اردیبهشت

جلسه دوم

11 خرداد