پازل استودیو - آموزش پرورش منطقه 9
آموزش پرورش منطقه 9
این دوره رایگان است.

آموزش پرورش منطقه 9

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

همایش هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

24 اردیبهشت

همایش جمع بندی و مطالعه در ایام امتحانات نهایی

26 اردیبهشت

همایش پایه دهم و یازدهم

28 اردیبهشت