پازل استودیو - کنفرانس بایدها و نبایدهای زندگی کارمندی
کنفرانس بایدها و نبایدهای زندگی کارمندی
این دوره رایگان است.

کنفرانس بایدها و نبایدهای زندگی کارمندی

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

03 خرداد