پازل استودیو - همایش جمع بندی زمین شناسی
همایش جمع بندی زمین شناسی
این دوره رایگان است.

همایش جمع بندی زمین شناسی

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

01 تیر