پازل استودیو - همایش گام اخر ویژه داوطلبین کنکور ۱۴۰۰
همایش گام اخر ویژه داوطلبین کنکور ۱۴۰۰
این دوره رایگان است.

همایش گام اخر ویژه داوطلبین کنکور ۱۴۰۰

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

05 تیر