پازل استودیو - کلاس ریاضی سال یازدهم
کلاس ریاضی سال یازدهم
این دوره رایگان است.

کلاس ریاضی سال یازدهم اموزشگاه دانشوران

جزوه ها:
جزوه جلسه اول
1.23 MB دانلود
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

31 تیر

جلسه دوم

07 مرداد