پازل استودیو - همایش انتخاب رشته استاد شاهرخ نجفی
همایش انتخاب رشته استاد شاهرخ نجفی
این دوره رایگان است.

همایش انتخاب رشته استاد شاهرخ نجفی

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

10 مرداد