پازل استودیو - رویداد با استعدادت انتخاب کن
رویداد با استعدادت انتخاب کن
این دوره رایگان است.

مرکز نوآوری روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

شروع رویداد در تاریخ 9مرداد ماه ساعت 18 می باشد.

کلاس ها

رویداد 9مرداد

09 مرداد