پازل استودیو - کلاس فیزیک پایه یازدهم استاد عابد
کلاس فیزیک پایه یازدهم استاد عابد
این دوره رایگان است.

کلاس فیزیک پایه یازدهم استاد عابد

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 15 مرداد

15 مرداد

جلسه دوم-22مرداد

22 مرداد

جلسه سوم 29 مرداد

29 مرداد

جلسه چهارم -قسمت اول

05 شهریور

جلسه چهارم-قسمت دوم

05 شهریور