پازل استودیو - کلاس فیزیک پایه دوازدهم استاد عابد
کلاس فیزیک پایه دوازدهم استاد عابد
این دوره رایگان است.

کلاس فیزیک پایه دوازدهم استاد عابد

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 15 مرداد

15 مرداد

جلسه دوم 22 مرداد

22 مرداد

جلسه سوم 29 مرداد

29 مرداد

جلسه چهارم 5 شهریور

05 شهریور