پازل استودیو - کلاس فیزیک پایه دهم مهندس مجیدی
کلاس فیزیک پایه دهم مهندس مجیدی
این دوره رایگان است.

کلاس فیزیک پایه دهم مهندس مجیدی

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

20 مرداد

جلسه دوم

26 مرداد

جلسه سوم

03 شهریور

جلسه چهارم

10 شهریور