پازل استودیو - کلاس عربی پایه دوازدهم استاد فرامرزی فر
کلاس عربی پایه دوازدهم استاد فرامرزی فر
این دوره رایگان است.

کلاس عربی پایه دوازدهم استاد فرامرزی فر

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

21 مرداد

جلسه دوم

04 شهریور