پازل استودیو - کلاس ریاضی پایه دوازدهم استاد حسن پور
کلاس ریاضی پایه دوازدهم استاد حسن پور
این دوره رایگان است.

کلاس ریاضی استاد حسن پور آموزشگاه ویرا

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 26 مرداد

26 مرداد

جلسه اول قسمت دوم

26 مرداد

جلسه دوم 3 شهریور

03 شهریور