پازل استودیو - کلاس فیزیک 1400 استاد بهروزی
کلاس فیزیک 1400 استاد بهروزی
این دوره رایگان است.
کلاس فیریک 1400 استاد بهروزی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

05 آبان

جلسه دوم

12 آبان

جلسه سوم

19 آبان

جلسه دوازدهم

26 آبان

جلسه همیشگی

07 آذر

جلسه چهاردهم

10 آذر

جلسه

14 آذر

جلسه چهاردهم

17 آذر

جلسه چهاردهم

17 آذر

جلسه پانزدهم

21 آذر

جلسه شانزدهم

28 آذر

جلسه هفدهم

01 دی

جلسه هجدهم

22 دی

جلسه نوزدهم

29 دی

جلسه بیستم کنسلی

03 بهمن

جلسه بیست و یکم

13 بهمن

جلسه بیست و دوم

20 بهمن

جلسه بیست و سوم

27 بهمن

جلسه بیست و چهارم

08 اسفند