پازل استودیو - حل نمونه سوالات زبان دوازدهم  ویژه امتحان نهایی زبان شهریور ۱۴۰۰
حل نمونه سوالات زبان دوازدهم ویژه امتحان نهایی زبان شهریور ۱۴۰۰
این دوره رایگان است.

حل نمونه سوالات زبان دوازدهم ویژه امتحان نهایی زبان شهریور ۱۴۰۰

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

15 شهریور