پازل استودیو - کلاس های آموزشگاه جهان
کلاس های آموزشگاه جهان
این دوره رایگان است.

کلاس های آموزشگاه جهان

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول-شیمی

20 شهریور

جلسه اول-فیزیک

21 شهریور

جلسه اول-ریاضی

21 شهریور