پازل استودیو - irantun2021
irantun2021
این دوره رایگان است.

بررسی مسائل روز پیرامون خودروهای سفارشی،قدیمی،ارتقا یافته و لوازم برون جاده ای

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

17 مهر

live

28 مهر

live

30 مهر