پازل استودیو - جشنواره تیونینگ، آپشن، کمپینگ، مجموعه خودروهای کلاسیک و آفرود،
جشنواره تیونینگ، آپشن، کمپینگ، مجموعه خودروهای کلاسیک و آفرود،
این دوره رایگان است.
بررسی مسائل روز پیرامون خودروهای سفارشی،قدیمی،ارتقا یافته و لوازم برون جاده ای
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

17 مهر

اختتامیه-قسمت اول

10 آبان

اختتامیه-قسمت دوم

10 آبان

اختتامیه-قسمت سوم

10 آبان

اختتامیه-قسمت چهارم

10 آبان