پازل استودیو - کلاس زیست شناسی استاد خاکیه ویژه کنکور 1401
کلاس زیست شناسی استاد خاکیه ویژه کنکور 1401
این دوره رایگان است.

کلاس زیست شناسی استاد خاکیه ویژه کنکور 1401

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 20 مهر

20 مهر

جلسه دوم 27مهر

27 مهر