پازل استودیو - کلاس زیست شناسی استاد خاکیه ویژه کنکور 1401
کلاس زیست شناسی استاد خاکیه ویژه کنکور 1401
این دوره رایگان است.
کلاس زیست شناسی استاد خاکیه ویژه کنکور 1401
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 20 مهر

20 مهر

جلسه دوم 27مهر

27 مهر

جلسه سوم 4 آبان

04 آبان

جلسه چهارم 11 آبان

11 آبان

جلسه پنجم 18 آبان

18 آبان

جلسه ششم

02 آذر

جلسه هفتم

10 آذر

جلسه هشتم

16 آذر