پازل استودیو - کلاس شیمی استاد زارعی
کلاس شیمی استاد زارعی
این دوره رایگان است.
کلاس شیمی استاد زارعی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 21 مهر

21 مهر