پازل استودیو - کلاس عربی استاد سامانی نژاد آکادمی اوج
کلاس عربی استاد سامانی نژاد آکادمی اوج
این دوره رایگان است.
کلاس عربی استاد سامانی نژاد آکادمی اوج
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

02 آبان

جلسه دوم

10 آبان

جلسه 3 دی

03 دی

9 اسفند

09 اسفند