پازل استودیو - اجلاس سراسری تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران
اجلاس سراسری تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران
این دوره رایگان است.
دانشگاه شهید بهشتی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

اجلاس سراسری تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران-قسمت اول

11 آبان

اجلاس سراسری تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران-قسمت دوم

11 آبان