پازل استودیو - کلاس شیمی استاد طهرانچی آکادمی 180 درجه
کلاس شیمی استاد طهرانچی آکادمی 180 درجه
این دوره رایگان است.
کلاس شیمی استاد طهرانچی آکادمی 180 درجه
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

18 آبان