پازل استودیو - کلاس ریاضی استاد باقری آکادمی 180 درجه
کلاس ریاضی استاد باقری آکادمی 180 درجه
این دوره رایگان است.

کلاس ریاضی استاد باقری آکادمی 180 درجه

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

18 آبان