پازل استودیو - جشنواره کسب و کار و کار آفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
جشنواره کسب و کار و کار آفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
این دوره رایگان است.
دوره ی کسب و کار و کار آفرینی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

hamayesh رایگان

25 آبان