پازل استودیو - دوره ی سقوط آزاد استاد مهیار مولایی
دوره ی سقوط آزاد استاد مهیار مولایی
این دوره رایگان است.

دوره ی سقوط آزاد استاد مهیار مولایی

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

مدرس کنکور رشته فیزیک

کلاس ها

جلسه اول 28 آبان

27 آبان