پازل استودیو - دوره ی جمع بندی تابستانه ریاضی با مهندس بهاری
دوره ی جمع بندی تابستانه ریاضی با مهندس بهاری
این دوره رایگان است.

دوره ی جمع بندی تابستانه ریاضی با مهندس بهاری

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

01 آذر

جلسه دوم 8 آذر

08 آذر