پازل استودیو - هدایت تحصیلی و روش های درس خوندن در شرایط حضوری شدن مدارس
هدایت تحصیلی و روش های درس خوندن در شرایط حضوری شدن مدارس
این دوره رایگان است.

هدایت تحصیلی و روش های درس خوندن در شرایط حضوری شدن مدارس

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 10 آذر

10 آذر